O nas

Gmina Sokołów Małopolski obejmuje 100 % udziałów spółki.

Zarządzający:
Rada Nadzorcza:
Przewodnicząca Rady – mgr Ewa Przybyło
Członkowie – mgr Jadwiga Karnas i adw. Jan Dariusz Szaluś
Zarząd (jednoosobowy):
Prezes Zarządu – mgr Grzegorz Kwiecień

Zakład Komunalny Spółka z o.o. z siedzibą w Sokołowie Młp przy ul. Łaziennej 7 został utworzony uchwałą Nr XXV/227/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2012 r. Jest kontynuatorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie gospodarki odpadowej i usług transportowych.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • zarządzanie składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych zlokalizowanym w Sokołowie Młp. przy ul. Sienkiewicza,
 • gospodarka odpadowa i transportowa,
 • prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej. Obejmuje ono:
  • wywóz nieczystości stałych, płynnych i segregowanych z gospodarstw indywidualnych oraz od podmiotów gospodarczych,
  • systematyczne opróżnianie znajdujących się na terenie miasta koszy ulicznych,
  • oczyszczanie ręczne i mechaniczne całoroczne, zimowe placów, dworca PKS, przystanków gminnych i innych miejsc użyteczności publicznej,
  • selektywna zbiórka odpadów nadających się do ponownego przetworzenia,
  • zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD od mieszkańców i firm,
  • usługi transportowe posiadanym sprzętem t.j. samochody specjalistyczne, kosiarka bijakowa, beczkowóz asenizacyjny, koparko- ładowarki, ciągniki rolnicze,
  • utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych, pielęgnacja terenów parkowych i.t.d.
Scroll to Top