Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Sokołowie Małopolskim

Usługi

Czym się zajmujemy?

Opady

Wywóz nieczystości stałych, płynnych i segregowanych z gospodarstw indywidualnych oraz od podmiotów gospodarczych

PSZOK

Zarządzanie punktem selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonym przy ul. Reymonta w Sokołowie Małopolskim

Utrzymanie

Oczyszczanie ręczne i mechaniczne całoroczne, zimowe placów, dworca PKS, przystanków gminnych i innych miejsc publicznych

Scroll to Top